Contact Us

Mọi thông tin liên hệ quý khách có thể lựa chọn một hoặc tất cả các cách được liệt kê đầy đủ dưới đây, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc lại nhanh nhất có thể

Email liên hệ

peter.nguyen@fntvina.com

Số điện thoại 0368 59 0176 0368 59 0176
Địa chỉ liên hệ

CS1: KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên
-CS2: Thị Trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang

Gửi thông tin liên hệ

* Các trường nhập có dấu hoa thị là bắt buộc và phải được điền đầy đủ.

Hotline tư vấn

 0368 59 0176