Tin tức được dán nhãn 'Sorting'

1-5 of 5
Hình ảnh tin tức Giám định phân loại

Giám định phân loại là dịch vụ do Finetech 4.0 Vn cung cấp, bao gồm việc kiểm tra từng mặt hàng để đánh giá một loạt các biến số. Các biến số đó có thể [...]